Telling Time - Kaleela

Telling Time

Telling Time

 

 

السَّاعَة

 

/issaaʻah/

 

 Means

 

 

O’clock

 

As in

 

السَّاعَة أَرْبَعَة

 

 


 

السَّاعَة

 

Is feminine in Arabic, therefore we would use feminine form for numbers 

 

As in

 

السَّاعَة وَحْدَة

 

 


 

 

الصُّبْح

 

/iSSubH/

 

Means

 

AM

 

 

 

 


 

 

باللّيل

 

/billail/

 

Means

 

PM

 

 


 

السَّاعَة كام؟

 

/issaaʼah kaam/

 

Means

 

What is the time?

 

 


 

 

السَّاعَة وَحْدَة باللّيل

 

 

 

 

 

 


 

نُصّ

 

/nuSS/

 

Means

 

Half

 

 


 

 

رُبْع

 

/rubʻ/

 

Means

 

Quarter

 

 


 

تِلْت

 

/tilt/

 

Means

 

Third

 

 


 

 

دِقيقَة

 

/diʼeeʼah/

 

Means

 

Minute

 

 


 

دَقايق

 

/daʼaayiʼ/

 

Means

 

Minutes

 


 

و

 

means

 

“And” 

 

When telling time

 

“و”

 

will turn the meaning into “Past”

 

and

 

“إِلَّا” is “To”

 

(السَّاعَة أَرْبَعَة  و نُصّ)

 

Half  past  four

 


 


For more info regarding the Arabic alphabet and how to learn Arabic online,
you can download the Arabic learning app Kaleela application to learn Arabic the right way.

 

* Below the link for iOS: https://apps.apple.com/us/app/kaleela

* Below the link for Android: https://play.google.com/store/apps/de