Transportation - Kaleela

Transportation

Transportation

 

باص

 

/baaS/

 

Means

 

Bus

 

 

 


 

 

تَكْسي

 

/taksee/

 

Means

 

Taxi

 

 

 


 

 

طَيَّارَة

 

/Tayyaarah/

 

Means

 

Plane

 

 

 


 

 

سَفينِة

 

/safeeneh/

 

Means

 

Ship

 

 

 


 

 

“Yes or No” questions do not have a question word in dialectal Arabic.

 

Intonation will indicate if it is an inquiry

As in (هاي سَفينِة؟)

 

 

 

 

 


 

 

آه

 

/ʼaah/

 

Means

 

Yes

 

 

 

 

 


 

 

لأ

 

/laʼ/

 

Means

 

No

 

 

 

 


 

 

يَمين

 

/yameen/

 

Means

 

Right

 

 

 

 

 


 

يَسار

 

/yasaar/

 

Means

 

Left

 

 

 

 


 

 

 

دُغْري

 

/dughree/

 

Means

 

Straight

 

 

 

 


 

عَلى

 

/ʻalaa/

 

Means

 

To

 

 

 

 

 


 

 

قَدِّيش الأُجْرَة؟

 

/ʼaddeesh ilʼujrah/

 

Means

 

How much is the fare?

 

 

 

 

 


 

 

 

العَدَّاد

 

/ilʻaddaad/

 

Means

 

Meter

 

 

 

 

 


 

شَغِّل العَدَّاد

 

/shaghil ilʻaddaad/

 

Means

 

Switch on the meter

 

 

 

 

 

 


 

 

الباقي

 

/ilbaaʼee/

 

Means

 

The change

 

 

 

 

 

 

 


 

هون لَوْ سَمَحتْ

 

/hoan law samaHt/

 

Means

 

Here please

 

 

 

 

 


 

 

إِشارَة ضَوْئِيِّة

 

/ʼishaarah dhawʼiyyeh/

 

Means

 

Traffic light

 

 

 

 

 

 

 


 

 

دُوَّار

 

/duwwaar/

 

Means

 

Roundabout

 

 

 

 


 

 

بَعد

 

/baʻd/

 

Means

 

After

 

 

 

 

 


 

 

قَبِل

 

/ʼabil/

 

Means

 

Before

 

 

 

 

 


 

 

 

 

For more info regarding the Arabic alphabet and how to learn Arabic online,
you can download the Arabic learning app Kaleela application to learn Arabic the right way.

 

* Below the link for iOS: https://apps.apple.com/us/app/kaleela…


* Below the link for Android:
https://play.google.com/store/apps/de…